Prostitution och människohandel för sexuella ändamål - En första uppföljning av regeringens handlingsplan  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Den 10 juli 2008 presenterade regeringen en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Den innehåller 36 åtgärder som syftar till att stärka arbetet mot sexuell handel samt förbättra situationen för de individer som är utsatta. Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera handlingsplanen. En slutrapport ska lämnas den 31 januari 2012.

Detta är en första delrapport 2010. Med hänsyn till att de flesta uppdragsgivare ännu inte avslutat sina uppdrag, ligger fokus i denna rapport främst på hur olika myndigheter och organisationer tolkat sina uppdrag, vad de hittills har genomfört samt vad de planerar att göra.

Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, rättsväsendet, och övriga som i sin verksamhet kommer i kontakt med offer för prostitution och trafficking samt till alla andra som intresserar sig för denna fråga.

Författare:
Anna Eklund och Stina Holmberg  
Utgiven av:
Brottsförebyggande rådet, BRÅ  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
500 kB  
Rapport 2010
:5
Länk:
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål - En första uppföljning av regeringens handlingsplan
Senast uppdaterad:   2010-03-16    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border