Prostitution i Norden, Konferensrapport, Stockholm 16–17 oktober 2008, på finska  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Konferensrapporten Prostitution i Norden är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet "Prostitution i Norden", genomfört av NIKK, Nordiska institutet för kunskap om kön, på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna.

Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet "Prostitution i Norden", genomfört av NIKK, Nordiska institutet för kunskap om kön, på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna, MR-JÄM. Projektets syfte har varit att presentera och diskutera tillgänglig kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Projektet har sammanställt kunskap om prostitutionens omfattning, sociala insatser och rättslig hantering av dessa frågor. Rapporten presenterar också resultat från kvantitativa och kvalitativa studier om förhållningssätt till prostitution och människohandel. Studierna har genomförts av elva nordiska forskare.

I konferensrapporten diskuteras en prostitutionsmarknad
stadd i förändring och de nordiska ländernas sätt att hantera denna. Därefter presenteras resultaten från delprojekten, med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Rapporten avslutas med en analytisk diskussion om projektets frågeställningar och resultat.

Författare:
Charlotta Holmström och May-Len Skilbrei  
Utgiven av:
Nordiska ministerrådet  
År:
2008
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska; Finska  
Filstorlek:
1,00 MB  
: 978-92-893-1754-2
Länk:
Prostitution i Norden, Konferensrapport, Stockholm 16–17 oktober 2008, på finska
Senast uppdaterad:   2009-08-06    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border