Motiverande samtal i primärvården – kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Spridningen av metoden motiverande samtal har varit snabb i svensk primärvård. Det visar en ny rapport från Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut. Den visar också att ju mer utbildning i metoden som vårdpersonal har, desto mer diskuteras alkoholvanor med patienterna. Resultaten visar att det skett en snabb spridning under kort tid bland både läkare och sjuksköterskor. En enkätstudie visar att drygt 60 procent av primärvårdens läkare, sjuksköterskor och barnmorskor har fått utbildning i motiverande samtal.

Den här rapporten redovisar en kartläggning av hur långt utbildningen i motiverande samtal har kommit bland de läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i primärvården. Den redovisar också hur olika intressenter ser på utvecklingen av motiverande samtal inom primärvården. Dessutom analyserar rapporten sambandet mellan utbildning i motiverande samtal och en ökad alkoholförebyggande aktivitet.

Resultaten visar att det skett en utomordentligt snabb spridning under kort tid bland både läkare och sjuksköterskor. De lärare i motiverande samtal som utbildats inom riskbruksprojektet har fått goda förutsättningar att arbeta lokalt. Det finns en stor enighet i landstingen om att det är viktigt att primärvårdens personal har kunskaper i motiverande samtal.

Många av grundutbildningarna för sjuksköterskor saknar utbildning i motiverande samtal och i läkarutbildningarna har motiverande samtal en förhållandevis liten plats. De statistiska analyserna visar att det finns samband mellan utbildning i motiverande samtal och hur ofta frågor om alkoholvanor ställs.

Författare:
Statens folkhälsoinstitut  
Utgiven av:
Statens folkhälsoinstitut  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
720 kB  
: 978-91-7257-659-9
Länk:
Motiverande samtal i primärvården – kartläggning av utbildningsinsatser och synpunkter
Senast uppdaterad:   2010-02-01    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border