Kärlek känns! förstår du - rysk översättning  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Enligt läroplanen utgör sexual- och samlevnadsfrågorna ett kunskapsområde som griper över flera olika ämnen. Referensmaterialet utgår från unga människors erfarenheter och frågeställningar. Boken är översatt till ryska, men finns också på svenska.

I denna bok närmar vi oss sexual- och samlevnadsfrågorna på ett nytt sätt. Med nedslag i barn- och tonårsliv analyseras grunderna för en undervisning som utgår från unga människors erfarenheter och frågeställningar. Referensboken är inte en metodinventering, även om metoder kommer att förekomma som exempel. Boken utgör inte heller en fullständig kunskapsinventering utan snarare en startpunkt för den som vill söka vidare. Vi strävar däremot efter att ge en bild av tonårsvärlden, tankar och känslor, som ett medel till bättre kommunikation mellan vuxna och unga. Referensmaterialet vill göra kunskapsförmedlingen mer adekvat så att fler elever upplever sig som sedda och bekräftade i sitt identitetssökande.

Författare:
Eric Centerwall  
Utgiven av:
Skolverket  
År:
2002
Typ av publikation:
Utbildningsmaterial  
Språk:
Ryska  
Filstorlek:
609 kB  
: 91-89313-50-X
Länk:
Kärlek känns! förstår du - på ryska
Senast uppdaterad:   2009-06-26    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border