Inventering av sex- och samlevnadsundervisning vt-2008 i Karlstad  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Under 2008 genomfördes en inventering av sex- och samlevnadsundervisningen inom barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad. Inventeringen skedde i samarbete med Landstinget i Värmland. Enkäter skickades ut till rektorer och fokusgrupper genomfördes med ungdomar i skolans år 9.

Flera framgångsfaktorer identifierades, resultatet påvisar också förbättringsområden. Exempelvis behöver sex- och samlevnadsundervisningen utgå från ett mer samlat grepp, med tydliga mål, varierade metoder och kännetecknas av den ”röda tråden”. Modellen som   arbetats fram kan även användas av andra kommuner för att skapa en bild av sex- och samlevnadsundervisningen, men också som modell för uppföljning.

Författare:
Landstinget Värmland  
Utgiven av:
Landstinget Värmland  
År:
2010
Typ av publikation:
Broschyr  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
2,99 MB  
Länk:
Inventering av sex- och samlevnadsundervisning vt-2008 i Karlstad
Senast uppdaterad:   2010-05-28    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border