Testa sig -hivtestning -varför, hur och därefter 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

En broschyr som handlar om testning och dess betydelse för individer och för samhälle.

Broschyren är en del i en serie om tre broschyrer. Det här är den tredje delen. Den första broschyren, Begripa, handlar om hivepidemin i ett mer övergripande perspektiv. Den andra delen, Skydda, handlar om vad vi som individer kan göra för att skydda oss själva och andra.Ytterligare en fristående broschyr, Behandla, tar upp behandlingen av hivinfektion.

Begripa -att förstå hivinfektion 
Skydda - att skydda sig själv och andra
Behandla -hivinfektion och dess behandling

hivinformations webbplats finns länkar till informationen på engelska.

Författare:
Lars Moberg 
Utgiven av:
Noaks Ark och Läkare mot AIDS 
År:
2001
Typ av publikation:
Broschyr 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
155 kB 
: 91-631-1785-1
Länk:
Testa sig
Senast uppdaterad:  2009-07-13   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border