HIV-prevention för nyanlända - mot en hållbar strategi. Rapport från ett pilotprojekt: kartläggning av kunskapsnivåer samt utbildning i sexuell hälsa för SFI-elever i Göteborg. 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Allt arbete med HIV-prevention måste ta hänsyn till de 13 perspektiv som är kopplat till aids. Det finns inga genvägar. Arbetet med undersökningen, som GöteborgsInitiativet har gjort, utgör en god kunskapsgrund för ett fortsatt arbete och har bringat ytterligare ljus i ett för Sverige fortfarande dunkelt område. Ett av de viktigaste perspektiven är det politiska. Utan det finns ingen legitimitet för frågan. Detta är något som direkt kan avläsas i resurser och senare även i den tillgängliga epidemiologiska statistiken.

Utvecklingen och förståelsen för aids och den HIV-pandemi som nu har pågått i snart 30 år, sätter fortfarande frågetecken kring vårt sätt att arbeta med HIV-preventionen. Även om det finns en intellektuell förståelse av problematiken är det svårt att omsätta den i praktisk handling. Det kanske är en av de största anledningarna till att sjukdomen fortsätter att spridas – oförmåga att arbeta över inte bara geografiska gränser utan även kulturella och yrkesspecifika gränser?

Författare:
 
Utgiven av:
Göteborgsinitiativet och Hiv-prevention Västra Götalandsregionen 
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
 
Länk:
HIV-prevention för nyanlända - mot en hållbar strategi. Rapport från ett pilotprojekt: kartläggning av kunskapsnivåer samt utbildning i sexuell hälsa för SFI-elever i Göteborg.
Senast uppdaterad:  2010-02-15   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border