Behandla -hivinfektion och dess behandling 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

En broschyr om behandling av hivinfektion.

Broschyren är en fristående del av en serie om tre broschyrer. Den första broschyren, Begripa, handlar om hivepidemin i ett mer övergripande perspektiv. Den andra, Skydda, handlar om vad vi som individer kan göra för att skydda oss själva och andra. Den tredje, Testa sig, handlar om testning och dess betydelse för individer och för samhälle.

Begripa -att förstå hivinfektion 
Skydda - att skydda sig själv och andra 
Testa sig -hivtestning. Varför, hur och därefter

hivinformations webbplats finns länkar till informationen på engelska.

Författare:
Lars Moberg 
Utgiven av:
Noaks Ark och Läkare mot AIDS 
År:
2005
Typ av publikation:
Broschyr 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
325 kB 
: 91-631-7174-0
Länk:
Behandla
Senast uppdaterad:  2009-07-13   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border