Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål - Faktablad  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

I juli 2008 fattade regeringen beslut om en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Totalt satsas 213 miljoner kronor på 36 åtgärder fram till och med år 2010.

Regeringens handlingsplan omfattar fem områden:
1 Ökat skydd och stöd till utsatta
2 Stärkt förebyggande arbete
3 Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
4 Ökad nationell och internationell samverkan
5 Ökad kunskap

Handlingsplanen fokuserar på den enskilda individens behov och består av 36 åtgärder som ska öka skyddet och stödet till utsatta, stärka det förebyggande arbetet, höja kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, öka nationell och internationell samverkan och höja kunskapen om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Författare:
Regeringen  
Utgiven av:
Regeringen  
År:
2010
Typ av publikation:
Informationsmaterial  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
736 kB  
Länk:
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål - Faktablad
Senast uppdaterad:   2010-04-29    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border