Folkhälsorapport 2009 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Folkhälsorapport 2009 är den sjunde i raden av nationella folkhälsorapporter som enligt uppdrag överlämnas till regeringen. Rapporten ger en översiktlig beskrivning och analys av hur hälsotillståndet utvecklas i olika befolkningsgrupper och bidrar med underlag för hälsopolitiken. Folkhälsorapporten vänder sig i första hand till politiker på nationell, regional och lokal nivå som genom sina beslut på olika sätt kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling av befolkningens hälsa. Den riktar sig även till organisationer och myndigheter som arbetar med att förbättra människors hälsa, till lokala folkhälsoarbetare samt till en intresserad allmänhet.

Författare:
Socialstyrelsen 
Utgiven av:
Socialstyrelsen 
År:
2009
Typ av publikation:
Rapport 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
 
: 978-91-978065-8-9
Länk:
Folkhälsorapport 2009
Senast uppdaterad:  2009-08-20   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border