En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention 2009–2014 - Mål, delmål och aktiviteter 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Denna sammanfattning av Nationell handlingsplan för klamydiaprevention fokuserar på handlingsplanens mål, delmål och aktiviteter, det vill säga förslag till prioriterade insatser inom olika verksamheter.

Handlingsplanen har tre huvudmål, och till varje mål hör indikatorer som ska göra det möjligt att mäta i vilken grad målen har uppnåtts. De tre målen är formulerade på följande sätt:
1. År 2014 ska andelen ungdomar och unga vuxna (15–29 år) som uppger att de alltid använder kondom med en ny eller tillfällig partner väsentligen ha ökat.
2. År 2014 ska självinsikten och förståelsen för vilka konsekvenser oskyddat sex kan innebära väsentligen ha ökat.
3. År 2014 ska
a) andelen ungdomar och unga vuxna som vet när man bör testa sig för klamydia ha ökat, och
b) ungdomar och unga vuxna med förhöjt riskbeteende testa sig regelbundet, minst var sjätte månad.

Författare:
Socialstyrelsen 
Utgiven av:
Socialstyrelsen 
År:
2010
Typ av publikation:
Broschyr 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
624 kB 
Länk:
En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention 2009–2014 - Mål, delmål och aktiviteter
Senast uppdaterad:  2010-03-08   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border