Because he ´s worth it  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

En utvärdering av Järva mansmottagning, en hälsofrämjande sex- och samlevnadsmottagning för män, som är 23 år eller äldre.

Syftet med utvärderingen var att beskriva den process som låg bakom mottagningens utformning, analysera hur verksamheten fungerade, studera mottagningen ur ett hälsofrämjande perspektiv samt att undersöka mottagningens framtida utvecklingsmöjligheter.

Rapporten visar att det genom ett målmedvetet arbete, goda kunskaper om preventionsteorier och praktiska erfarenheter är möjligt att bygga upp något helt nytt, något som inte finns någon annan stans och som fyller ett behov. Nämligen att öka kunskapen och förståelsen kring män och deras sexualitet och ge män samma möjlighet som kvinnor till ett bra bemötande kring frågor som rör sexualitet och hälsa.

Idag är Järva mansmottagning en väl fungerande enhet inom Stockholms läns landsting. Upptagningsområdet sträcker sig utanför stadsdelarna på Järvafältet och det förebyggande arbetet, främst inom SFI-skolorna, täcker hela Stockholms stad. Antalet besökande till mottagningen har fyrdubblats sedan starten, man har drop-in-mottagning en dag i veckan, man har byggt upp en välbesökt webbsida om mottagningen och mäns sexualitet på sju språk, man utvecklar metoder inom det kliniska arbetet som sedan lärs ut till andra, t ex om kondomsamtal. Cirka 65 procent av besökarna på mottagningen är män födda utomlands, de flesta från Mellanöstern och olika afrikanska länder.

Författare:
Gunilla Neves Ekman  
Utgiven av:
LAFA  
År:
2009
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
1 778 kB  
: 978-91-974820-3-5
Länk:
Because he ´s worth it
Senast uppdaterad:   2009-09-07    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border