Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Idag genomförs många projekt och program inom det förebyggande folkhälsoarbetet i landsting/regioner, kommuner, organisationer osv. Eftersom målen ofta ligger långt fram i tiden kan det vara svårt att veta om man är på rätt väg. I den här skriften presenteras en mall med frågor som underlättar arbetet vid planering av projekt och under tiden de pågår samt när de ska följas upp.

Efterfrågan på olika metoder och hjälpmedel för hur man kan arbeta kunskapsbaserat har växt. Ett verktyg som visat sig värdefullt för att stödja kvalitetsarbetet i såväl enklare som mer komplexa folkhälsoprojekt finns i skriften ”Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring” som utvecklades under 1990-talet. Genom att ta ställning till de frågor som ställs i verktyget ökar förutsättningarna för bland annat att målen uppfylls, att en löpande uppföljning genomförs och att kvaliteten utvecklas. Denna skrift är en uppdatering av tidigare utgåva som givits ut av Landstingsförbundet, numera Svenska Kommuner och Landsting.

Författare:
Karin Berensson, Marianne Granath, Viveca Urwitz  
Utgiven av:
Statens folkhälsoinstitut  
År:
2005
Typ av publikation:
Broschyr  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
76 kB  
Länk:
Att lyckas med folkhälsoprojekt - Kvalitetssäkring
Senast uppdaterad:   2010-04-13    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border