Att förebygga hiv och STI bland ungdomar och unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Detta är det första vägledande dokumentet om förebyggande insatser för de verksamheter inom hälso- och sjukvården, inklusive skolhälsovården som bedriver hiv- och STI-prevention riktat till ungdomar och unga vuxna.

Vägledningen visar att hälso- och sjukvårdens arbete bör ske i samverkan med andra och att planering för detta behöver ingå i arbetsuppgifterna. Den försöker även belysa förutsättningarna för samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården som två viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överfröda infektioner, samt sexuell hälsa. Vägledningen ger preventionsarbetet inom hälso- och sjukvården ett tydligare innehåll och en struktur.

Materialet tar också upp en rad skilda aspekter såsom olika typer av förebyggande insatser, hur och var man lämpligast bör arbeta och vilka förutsättningar som krävs. Vidare beskriver vägledningen förebyggande samtalsmetodik, och lämnar förslag på utvärdering av den egna verksamheten, kondomkunskap, liksom hälsoinriktat arbete riktad till ungdomar med olika behov, till exempel beroende på sexuell läggning.

Vägledningen vänder sig i första hand till alla inom hälso- och sjukvård som arbetar med unga och unga vuxna, och som inom ramen för detta kan bedriva hiv- och STI-prevention, inklusive sex- och samlevnad. Den bör även vara av intresse för andra som sysslar med socialt arbete och undervisning av unga och unga vuxna, och arbetar med områden som berör sexualitet och samlevnad. Den bör även intressera de som skapar förutsättningarna för arbetet genom beslut och upphandlingar.

Författare:
Monica Ideström red. 
Utgiven av:
Socialstyrelsen 
År:
2009
Typ av publikation:
Handbok 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
957 kB 
: 978-
Länk:
Att förebygga hiv och STI bland ungdomar och unga vuxna
Senast uppdaterad:  2009-10-21   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border