Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att kartlägga landstingens rekommendationer, prioriteringar, behandlingspraxis och väntetider till abort under tidig graviditet. Flera landsting har som mål att prioritera och öka andelen medicinska aborter.

Slutsatser

 • Abortverksamhet är att betrakta som akut vård. Målsättningen för all ab-ortverksamhet måste därför vara att ingen kvinna ofrivilligt ska behöva vänta från tidsbeställning till det första läkarbesöket.
 • Väntetiden i abortprocessen är olika lång i landstingen men även på olika vårdenheter i samma landsting. Det är angeläget att vårdenheter och landsting vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att väntetider som or-sakas av vårdenheterna ska kunna kortas. Särskilt under semesterperioder bör samordning inom landstingen, alternativt mellan landsting, ske så att kapaciteten i abortvården bibehålls.
 • Behandlingspraxis varierar stort i landet beträffande andelen medicinska aborter och kvinnans möjlighet att genomföra den avslutande läkeme-delsbehandlingen i hemmet. Orsaken till detta är inte känd. Av resultaten förefaller det som om kvinnan snabbare kan få en medicinsk abort när den avslutande behandlingen genomförs i hemmet jämfört med när den görs helt på vårdenheten. Med utgångspunkt från att abortverksamhet är akut vård anser Socialstyrelsen därför att möjligheten att genomföra den avslutande läkemedelsbehandlingen i hemmet vid medicinsk abort, där det är lämpligt och då kvinnan så önskar, borde kunna erbjudas i samtliga landsting.
  Författare:
  Socialstyrelsen 
  Utgiven av:
  Socialstyrelsen 
  År:
  2007
  Typ av publikation:
  Rapport 
  Språk:
  Svenska 
  Filstorlek:
  524 kB 
  Artikelnr
  : 2007-131-23
  Länk:
  Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12
  Senast uppdaterad:  2009-09-22   Sidansvarig: Redaktionen 

    

  border