Afrikanska kvinnors nätverk (AKN) 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

AKN är ett nätverk för kvinnosektioner inom olika afrikanska intresseorganisationer inom Stockholm. Målgruppen är flickor och kvinnor som har sitt ursprung i Afrika och nu är bosatta eller på besök i Sverige/ Stockholms stad. Målen är att stärka målgruppen, arbeta för jämställdhet mellan könen och förebygga prostitution, HIV/ STI, oönskade graviditeter samt förhindra kvinnlig könsstympning (KKS).

I nätverket ingår
AFRIS, Afrikanska rådet i Sverige
ASR Stockholm, Afrosvenskarnas riksorganisation i Stockholm
The Gambia Women Organisation in Sweden (GWOS)
Kongoföreningen Stockholm
Liberia Dujar Association – Sweden
UWAS, Ugandan Women's Association in Stockholm

Typ av aktör:
Organisation 
Region:
Nationellt 
Länk:
Afrikanska Kvinnors Nätverk, AKN
Senast uppdaterad:  2009-11-06 

 

border