Symbolen för nationellt hiv/STI-arbete  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella Hivrådet tagit fram en symbol för det samlade arbetet med hiv- och STI-prevention i Sverige. Symbolen kan användas tillsammans med olika organisationers och myndigheters egna grafiska profiler och logotyper. Symbolen består av två kondomer i form av ett utropstecken.

Vi tror inte på pekpinnar. Vi tror på att bejaka människors lust, till sex och till varandra. Det vi ska ändra på är attityden till kondom. Vi ska med list göra kondomen till varje individs självklara sätt att njuta av sex. Vi ska göra kondomen rolig och självklar. Vår grafiska identitet ska göra en del av det jobbet. Symbolen består av två kondomer i formen av ett utropstecken. Stapeln är en utrullad kondom och pricken en outrullad. Genom att använda kondomer i symbolen kommunicerar vi redan här budskapet: Använd kondom. Ett utropstecken är i sig en symbol som inte skäms för sig. Men för att symbolen ska bli stark och välkänd är det viktigt att den används på rätt sätt. Därför har vi tagit fram dessa riktlinjer för hur vår grafiska identitet ska se ut.

Följande gäller för symbolen

  • Symbolen kan användas inom följande områden;- Regionala och lokala kampanjer, affischer, broschyrer, foldrar, flyers, kallelser till möten, etc. som rör hiv och STI-prevention. Symbolen kan även användas i webbsammanhang.
  • Symbolen får inte ändras beträffande färg, form eller utseende.
  • Symbolen får användas utan restrektioner av - Landsting och kommuner som beviljats statsbidrag från anslaget 2:8 - Ideella organisationer som beviljats verksamhetsbidrag av Socialstyrelsen. - Myndigheter som ingår i Nationella Hivrådet.
  • Materialet som tas fram där symbolen används ska skickas till Socialstyrelsen för kännedom.
  • Organisationer som beviljats organisationsbidrag eller projektbidrag från Socialstyrelsen samt andra organisationer och verksamheter som vill använda symbolen ska ta kontakt med Socialstyrelsen för överenskommelse om och godkännande av användning.

Läs den grafiska manualen och policydokumentet inför   webbpublicering och tryck av symbolen!

 

Senast uppdaterad:   2010-04-22  

Manual och policy för användning av symbolen  

Grafisk manual  Sidan öppnas i ett nytt fönster  2 254 kB

Policydokument Sidan öppnas i ett nytt fönster  717 kB


Symbolen finns i färgerna röd, blå, svart och vit/negativ.

Ladda ned symbolen för webbpublicering

För vit, inverterad, symbol kontakta enheten för hivprevention.

Ladda ned symbolen för tryck

Symbol med logotyp för medlemmar i Nationella HivrådetSocialstyrelsen har tillsammans med Nationella Hivrådet tagit fram en logotyp för Nationella Hivrådet. Logon kan användas av de akörer som ingår i rådet.

Ladda ner Nationella Hivrådets logo

Kontaktuppgifter

Vid problem med att spara eller använda filerna, kontakta:

Smittskyddsinstitutet,
Enheten för hivprevention och sexuell hälsa
 
Informatör
tfn: 08-457 37 09


Kommunikationsstrateg
tfn:  08-457 37 16

Om Nationella Hivrådet

Om kondomer

 

border