Vanliga frågor om HIV

En kännedom om riskerna samt hur man bäst skyddar sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, är en förutsättning för att själv inte drabbas. Därför besvarar vi vanliga frågor som ofta ställs i samband med hiv och aids.

1. Hur får man hiv?

Hiv överförs genom kroppsvätskorna blod, sperma, försats, vaginal vätska, rektal vätska och bröstmjölk. Vanligast är att man smittas genom oskyddat penetrativt samlag eller genom delningen av injektionsnålar. Det går alltså inte att få hiv genom kyssar, kramar eller icke-sexuell fysisk kontakt såsom att vara i samma rum tillsammans eller dela toalettartiklar.

2. Hur tar jag reda på om jag har hiv?

Det enda sättet att ta reda på om man är hivpositiv eller inte, är genom ett hiv-test. Man gör då ett blodprov och vad man tittar efter är om antikroppar bildats i syfte att bekämpa virusinfektionen. Dessa skiljer sig från övriga antikroppar som bildas i samband med influensa, hepatit, och andra typer av inflammationer och infektioner.

Om testet skulle vara positivt, är läkaren skyldig att ta personuppgifter samt att förse personen i fråga, med information och stöd. Enligt smittskyddslagen är sjukvården även förpliktigad att rapportera fallet till Smittskyddsinstitutet samt göra en smittspårning.

Du kan HIV-testa dig på en ungdomsmottagning, infektionsmottagning, sex- och samlevnadsmottagning eller en vårdcentral. Testet är gratis och anonymt och du behöver inte ge någon förklaring till varför du testar dig. Svaret får du efter en veckas väntetid.

3. Finns det ett botemedel mot hiv/aids?

Till vanliga frågor hör om det finns ett botemedel mot hiv/aids. Svaret är dessvärre att det inte finns något läkemedel som botar HIV eller aids fullt ut. Det finns dock flera effektiva behandlingar som hämmar virusproduktionen och stärker immunförsvaret. Med dessa behandlingar kan många hivpositiva återhämta sig och återgå till sin vardag utan större komplikationer. Behandling av hivpositiva ska alltid ske av kunnig vårdpersonal på infektionsklinik.

4. Vem är i riskgruppen att drabbas av hiv?

Hiv kan drabba alla personer. De som löper störst risk att få hiv är de som ägnar sig åt högriskaktiviteter såsom oskyddat samlag och delning av nålar och sprutor. Det betyder att alla, oavsett ålder, kön, sexualitet eller etnicitet behöver skydda sig för att inte infekteras. Det finns dock vissa grupper som är mer utsatta än andra:

Män som har sex med män

Det har vetenskapligt bevisats att homosexuella och bisexuella män är 18 gånger mer benägna att få hiv än heterosexuella män. Anledningen är att cellerna runt rektalöppningen är mycket mer mottaglig för hiv än cellerna i underlivet. Dessutom innehåller sperma och rektal vätska en större mängd hiv-virus än vaginal vätska.

Människor i utvecklingsländer

Hiv och aids är ett stort hälsoproblem och en vanlig dödsorsak i många delar av Afrika. Den höga fattigdomen, bristen på jämställdhet, och den snabba urbaniseringen är alla orsaker som bidragit till hiv/aids-epidemin i många utvecklingsländer. Gemensamt för många av dessa platser är att det råder misogynistiska normer som gör att det är mindre socialt accepterat att använda kondom under samlag.

Människor i åldersgruppen 20-29

Aids är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Afrika och den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i världen. Majoriteten av hivpositiva lever i låginkomstländer med en ungdomlig befolkning – en trend som dessvärre inte ser ut att vända inom en snar framtid. Faktum är att Subsahariska Afrika, som är det svårast hivdrabbade landet i världen med cirka 25.5 miljoner hivpositiva, har en befolkning där 51% av befolkningen är under 18 år.

5. Hur skyddar jag mig mot hiv?

För att minska risken för att bli infekterad, kan följande åtgärder vidtas:

• Använd kondom under vaginalt, analt och oralt samlag
• Begränsa antalet sexpartners
• Ta reda på din sexpartners hiv-status
• Testa dig regelbundet för könssjukdomar (könssjukdomar kan öka risken för att bli infekterad med hiv-virus)
• Avstå injicering av droger