PrEP kan bli en vanlig preventivbehandling mot HIV i Sverige

PrEP är ett läkemedel som används i förebyggande syfte mot HIV. Trots att PrEp är godkänt och ingår i det svenska högkostnadskyddet, är utskrivning av PrEP sällsynt i Sverige. Anledningen stavas höga kostnader samt en krävande uppföljning.

Vad är PrEp?

PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är anti retroviral medicin mot HIV som används i förebyggande syfte. Medicinen fungerar på så sätt att den bromsar virusspridningen i blodet så att HIV-viruset inte kan penetrera cellerna och föröka sig.

Truvada är godkänt för PrEP av Läkemedelsverket och utgör det PrEP-preparat som får skrivas ut i Sverige. Läkemedlet innehåller de aktiva substanserna tenofovir och emtricitabin.

Truvada har visat sig vara mycket effektivt. Studier påvisar nämligen att medicinen kan minska risken för HIV med 86% (förutsatt att medicinen tas efter läkarens rekommendationer).

Folkhälsomyndigheten vill se en förändring

I en ny kunskapsöversikt uppmanar Folkhälsomyndigheten till en ökad förskrivning av PrEP där alla som bedöms löpa stor risk att smittas ska erbjudas behandlingen. Förskrivningen ska ske på individnivå där läkaren och individen själv bedömer att risken är stor, och ska alltså inte erbjudas särskilda grupper.

Folkhälsomyndigheten får uppbackning av Världshälsoorganisationen (WHO) samt det europeiska och amerikanska Smittskyddsinstitutet (ECDC och CDC). Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har tagit fram riktlinjer för hanteringen av PrEp till läkare att utgå från vid förskrivning till sina patienter.

PrEP – ett inte helt säkert skydd

PrEP används i stor omfattning i USA och förhoppningen från Folkmyndigheten är nu att även svenskar ska erbjudas medicinen i en större utsträckning. Eftersom PrEP inte ger skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar är det viktigt att läkaren, vid förskrivning av medicinen, uppmuntrar patienten till säkert sex. Det är viktigt att patienten förstår att PrEp inte garanterar skydd mot hiv och att man fortfarande bör tar till åtgärder för att skydda sig.