Ökning av HIV-fall i Stockholm

Det har skett en ökning av antalet nyupptäckta HIV-fall i Stockholms län under 2017. Smittskydd Stockholm uppmanar nu fler att testa sig, speciellt de som befinner sig i riskgruppen.

HIV-fall ökar i Stockholm

HIV-fall statistik

Under första halvåret av 2017 har 115 nya HIV-fall rapporterats i Stockholm varav 53 var nydiagnostiserade. De övriga 62 fallen hade en känd HIV-diagnos sedan tidigare när de flyttade till Stockholm från annat land eller län. Fyra HIV-fall var inhemsk smittspridning, att jämföra med fjolåret då åtta nya fall rapporterades.

Av de smittade var 68 män och 47 kvinnor. Tio personer befann sig i åldrarna 2-19 år.

Det senaste stora HIV-utbrottet var 2007 då 541 nya fall rapporterats – det högsta antalet för ett enskilt år sedan 1986 då HIV- och AIDS-epidemin härjade som värst.

Ökad beredskap

Stockholms brukarförening och Landstinget har gått ut med varningar om det ökade antalet HIV-infektioner i Stockholms län. Man passar även på att råda alla i riskgruppen att testa sig samt uppmanar beroendevården, infektionskliniker och smittskyddsansvariga till stärkt beredskap vad gäller smittskyddsarbetet.