Narkotikamissbruk en allt vanligare orsak till spridning av HIV

Narkotikamissbruket bland ungdomar fortsätter att öka i världen. Ett av många problem förknippade med narkotikamissbruk är spridningen av HIV/AIDS genom injektion med HIV-smittade nålar och kanyler. Delad injektionsutrustning anses vara en högriskfaktor eftersom viruset överförs direkt in i blodomloppet.

Narkotikamissbruk orsak till ökade hiv-infektioner

Eskalering av HIV-infektion i Estland

Ett land som drabbats hårt av den eskalerande spridningen av HIV bland unga sprutnarkomaner är vårt grannland Estland. Faktum är att Estland är det land som har den snabbast accelererande smittspridningen av HIV i världen. Antalet nysmittade HIV-fall har tredubblats på bara ett år och idag beräknas runt 1500 invånare av en miljon bära på viruset.

Olika typer av missbruk

Alla, oavsett ålder, kön, socioekonomisk status, utbildning och etnicitet, kan utveckla ett missbruk. Att ha kännedom om de olika typerna av missbruk, kan hjälpa den drabbade att upptäcka dom och få ett slut på lidandet i ett tidigare skede.

Spelmissbruk

Spel är, för många, en underhållande lågriskaktivitet. Men för en del kan spelandet eskalera och bli ett allvarligt beroende som i värsta fall kan påverka relationer, störa arbetet samt leda till ekonomisk knipa. I likhet med vissa andra former av substansmissbruk, sker en utsöndring av signalsubstansen dopamin som är tio gånger så hög som det normala. Dopaminet skapar en välbehagskänsla som ökar sannolikheten för att personen ska fortsätta med spelandet.

För att undvika att utveckla ett spelberoende, rekommenderas människor anamma ett ansvarsfullt spelande. På casinobonus24 kan du läsa om vad ett ansvarsfullt spelande innebär samt vilka steg som bör vidtas vid ett spelmissbruk.

Stödorganisationer:
Stödlinjen
Beroendecentrum

Narkotikamissbruk

Narkotikamissbruk innebär en användning av illegala rusämnen som påverkar människans liv och handlingar negativt. Droger skapar förändringar i hur hjärnan fungerar, speciellt vad gäller vår omdömesförmåga samt belöningscenter. Om en person tappar kontrollen, utsätter sig själv eller andra för risk, eller försummar relationer till följd av sitt droganvändande, kan det tyda på ett narkotikamissbruk.

Stödorganisationer:
Anonyma Narkomaner (NA)
Beroendecentrum Stockholm
Länkarnas Riksförbund

Matmissbruk

Matmissbruk är ett samlingsnamn som inkluderar flera former av ätstörningar, däribland känslomässigt ätande, hetsätning, anorexia nervosa och bulimia nervosa. Personer som missbrukar mat, lider av psykiska störningar i samband med ätande. Matmissbruk påverkar såväl den psykiska som fysiska hälsan och kan vara livshotande.

Stödorganisationer:
FAA (Anonyma matmissbrukare)
Frisk & Fri
SHEDO

Sexmissbruk

Sexmissbruk karakteriseras av ett tvångsmässigt deltagande i sexuell aktivitet trots negativa konsekvenser. Det kan ta uttryck på flera olika sätt, men ofta handlar det om att man tappar kontrollen över sina sexvanor och är oförmögen att sluta. Sexmissbruk kan medföra stora problem och kan uttrycka sig i flera olika tvångsmässiga beteenden såsom kompulsiv onani, prostitution och otrohetsaffärer.

Stödorganisationer:
PrevenTell
Anonyma Sexmissbrukare (SAA)