Kemsex bidrar till ökad smittspridning av HIV

Hälsoexperter varnar för att den växande populariteten av fenomenet Kemsex gör att människor hamnar i farozonen att smittas av HIV och andra könssjukdomar.

Vanligt förekommande kemsex-droger såsom metamfetamin, GHB, GBL, ketamin och mefedron äventyrar såväl den sexuella som psykiska hälsan hos användarna.

Läs om kemsex och ökad smittspridning av HIV

Vad är kemsex?

Kemsex går ut på att människor använder tunga droger under sex i syfte att intensifiera den sexuella upplevelsen. Ofta kombineras flera droger för att underlätta den sexuella prestationen som kan vara i flera timmar eller dagar, och ofta med flera sexpartners.

Kemsex är vanligast förekommande bland par eller grupper av homosexuella män, men blir allt vanligare även bland heterosexuella. Människor som deltar i kemsex har, i genomsnitt, fem sexpartners per tillfälle och använder oftast inte skydd.

Samband mellan Kemsex och HIV

Forskare varnar för att kemsex skapar extremt gynnsamma förutsättningar för överföringen av HIV, Hepatit C och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Kemsex, som tidigare främst varit förknippat med gaymetropoler med en utbredd sexscen, har blivit allt vanligare i Sverige och resten av Skandinavien. Nu varnar myndigheter samt hälso- och sjukvården för att sextrenden ska bidra till en eskalering av HIV-smitta i Sverige.

Stor risk för missbruk

Förutom att kemsex är en högriskaktivitet för smittspridning av HIV, finns många konsekvenser förknippade med sextrenden som kan leda till allvarliga problem. Till dessa hör bland annat socialt utanförskap, arbetslöshet samt psykisk- och fysisk ohälsa. Då drogerna är av tung karaktär, är risken för missbruk mycket stor. På flera håll har specifika kemsex-kliniker utvecklats, med specialistvård för psykisk hälsa, i syfte att avvänja drogmissbrukare.

Stöd till missbrukare

Det är inte alltid så lätt att dra gränsen mellan bruk och missbruk, men generellt sett brukar missbruk definieras som en felanvändning av något, exempelvis narkotika, mat, sex eller spel vilket får negativa konsekvenser på individens handlingar och liv.

Om du misstänker att du själv (eller någon i din närhet) lider av ett missbruk, bör det tas på största allvar. Kontakta din husläkare, beroendemottagning eller stödorganisation. Med rätt behandling kan du bli kvitt ett beroende och öka din livskvalitet markant.