Idag uppmärksammar vi Världsaidsdagen

Den 1 december tänker vi särskilt på HIV-sjuka och deras anhöriga. Det är nämligen då Världsaidsdagen infaller – en minnesdag för alla de människor som gått bort i sjukdomen men även en dag att förenas i kampen mot HIV/AIDS. Idag beräknas cirka 37 miljoner människor leva med HIV eller AIDS.

Världsaidsdagen - World Aids Day

Världsaidsdagen – på initiativ av FN

Världsaidsdagen infördes av FN 1988 i syfte att uppmärksamma HIV-epidemin samt sjukdomens offer. Världsaidskampanjen håller i firandet av Världsaidsdagen som utgör en av åtta globala folkhälsokampanjer, initierade av FN. Till dessa räknas Världshälsodagen, Internationella blodgivardagen, Europeiska vaccinationsveckan, Tuberkulosdagen, Tobaksfria dagen, Internationella malariadagen samt Internationella hepatitdagen.

Bakslag för kampen mot AIDS

Tack vare medicinska framsteg, behöver en HIV- eller AIDS-diagnos inte längre vara en dödsdom. Men trots att allt färre dör i HIV/AIDS, så kvarstår mycket arbete. Drygt två miljoner insjuknar i HIV varje år och även i Sverige ser vi en ökning. Antalet personer som söker vård för HIV-relaterade sjukdomar i Sverige har nämligen ökat med nästan 400 %, på tio år – ett problem som härleds till invandringen.

År 2015 fastslog FN-organet UNAIDS ett mål om att HIV-epidemin ska vara utrotad år 2030. Statistik visar att målet hotas då man ser en ökning av HIV-fall på flera håll i världen, däribland Östeuropa, Centralasien, Karibien, Mellanöstern och Nordafrika. För att kunna nå målet, krävs stora ansträngningar från hjälporganisationer, politiker och beslutsfattare världen över.