Viktiga årtal i HIVs historia

Under 1980-talet när aids-epidemin härjade som värst, var diagnosen hiv mer eller mindre en dödsdom. Men tack vare framtagandet av effektiva antivirala läkemedel, kunde sjukdomens utveckling ta en vändning. Idag kan många hivpositiva återgå till sin vardag och återuppta sitt arbete och sina hobbies, utan större problem.

Vi går igenom hivs tidiga historia genom att lista några av de mest historiska momenten som påverkat sjukdomens utveckling, från dess uppkomst under 1920-talet fram till 1990-talet.

1950-talet

Det första kända fallet av en hivinfektion i en människa påträffades år 1959. Den vedertagna teorin är dock att hiv uppkom redan under 1920-talet i Kongo då viruset ska ha korsats i två olika arter, nämligen schimpanser och människor. Forskare tror också att schimpanser är ursprungskällan till virussjukdomen då man hittat spår av SIV-virus, hos de vilda aporna, som är närmast identiskt med hiv-viruset i människor. Viruset tror man ska ha överförts till människor via blodet, då det inte var ovanligt att man dödade och åt schimpanser under denna tidsperiod.

1960- och 1970-talet

Dessa decennier i sjukdomens historia är kända som den ”tysta”-tidsperioden”. Det fanns ingen allmän kunskap om hiv och därför rapporterades ingenting i nyhetsmedia. År 1966 anlände hiv till Amerika, då en haitier insjuknade i virussjukdomen. Det var vanligt att bland annat haitier reste till Kongo för tillfälligt arbete, under denna period. När arbetarna flyttade vidare kunde smittan därför lätt spridas till övriga delar av världen och få fäste på nya platser.

1980-talet

År 1981 markerar ett viktigt årtal i hivs och aids historia. Detta år rapporterades det nämligen om två allvarliga sjukdomsfall i medier, som senare skulle visa sig vara aids: Pneumocystis jiroveci (en typ av svampinfektion som infekterar lungorna) samt Kaposis Sarcome (en form av cancer). Då dessa sjukdomar vanligtvis drabbar människor med ett redan försvagat immunsystem, blev läkare mycket förbryllade eftersom de manliga patienterna tidigare varit fullt friska. Då männen var homosexuella, avskrevs sjukdomen som relaterad till deras livsstil.

Nyheten om den ”nya ” sjukdomen hiv spred sig dock som en löpeld bland allmänheten och i nyhetsmedia. Följande år, 1982, döptes sjukdomen till humanimmunodeficiency virus (på svenska ”humant immunbristvirus”) som är en förkortning av hiv. Samma år rapporterades det om aids-fall på flera håll i Europa.

1983 och framåt

I januari år 1983 rapporterades det om kvinnor som fått aids av sina manliga partners vilket tydde på att sjukdomen även kunde överföras till heterosexuella. Under hösten samma år, hade Amerikas folkhälsomyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identifierat alla större smittvägar och uteslutit ytlig kontakt, mat, vatten luft och ytor som potentiella smittvägar.

År 1985 utfärdade Amerikas livsmedels- och läkemedelsmyndighet Food and Drug Administration (FDA) det första kommersiella blodprovet ”ELISA” som påvisade antikroppar mot hiv. Blodbanker i Amerika började även med sållningsundersökningar av donerad blodtillförsel. Under slutet av samma år, hade världens alla regioner rapporterad minst ett fall av aids, med 20 303 rapporterade fall sammanlagt.

I februari år 1987 lanserade WHO ett globalt program för att öka medvetenhet om hiv och aids runt om i världen. Programmet hade till syfte att bland annat tillhandahålla tekniskt och finansiellt stöd till länder, bedriva forskning samt belysa HIV-positivas rättigheter. En månad senare godkändes det antivirala läkemedlet Zidovudine (AZT) av FDA som var den första behandling av hiv.

1990-talet

Under 1990-talet hade få kända ansikten gått ut till allmänheten med att de hade en hiv-diagnos, och hiv/aids betraktas fortfarande som en sjukdom som mestadels drabbade homosexuella män och drogmissbrukare. Många blev därför chockade när Lakers-basketspelaren Earvin ”Magic” tillkännagav att han hade HIV den 7 november 1991. Magic Johnson, som befann sig på toppen av sin karriär, slutade med basketen som en följd av detta.

I september 1997 godkände FDA läkemedlet Comivir. Behandlingen var unik i sitt slag då den kombinerade två antivirala läkemedel vilket gjorde behandlingen av hiv- och aids-sjuka ännu mer effektiv.

Använd kondom som skydd mot HIV