Så HIV-testar du dig

Om det finns en risk att du smittats med hiv är det oerhört viktigt att du testar dig, både för din egen och andras säkerhet och hälsa. Ett hiv-test kan du göra på en vårdcentral, sex- och samlevnadsmottagning, STI/STD-mottagning eller ungdomsmottagning. Kontakten är alltid anonym och testet gratis.

Vad är ett HIV-test?

Hiv-test görs genom ett blodprov i fingret eller i armen. Testet visar om du bär på antikroppar mot hiv vilken är det ämne som kroppen producerar till följd av en hiv-smitta.
Om blodprovet ger utslag på antikroppar mot hiv så innebär det att du är hiv-positiv.

Hur ett HIV-test går till

Hiv-test kan gå till på flera olika sätt. Du kan antingen göra ett snabbtest, ett konventionellt test eller ett självtest.

Snabbtest

Vid ett snabbtest måste det ha gått minst två månader sedan smittotillfället för att provet ska vara helt säkert. Snabbtestet tas genom ett stick i fingret på en mottagning och ger svar inom 20-30 minuter.

Konventionellt test

Vid ett konventionellt hiv-test skickas blodprovet till ett laboratorium. Du får provsvar inom en vecka och kallas då in på ett återbesök. Det görs nämligen alltid nya provtagningar på positiva provsvar för att säkerställa att resultatet stämmer innan patienten får sitt besked. Det är först möjligt att testa sig tre veckor efter smittotillfället.

HIV-självtest

För den som inte vill uppsöka en mottagning för att testa sig, finns hiv-självtest att köpa på nätet. Du får då ditt hiv-test hemskickat till dig i en diskret förpackning. Hemtestet kan tas som ett blod- eller urinprov men även genom salivprov. Provresultat får du efter cirka 15 minuter. Observera att hiv-testen måste vara CE-märkta för att vara godkända i Sverige.

Slutligen om HIV-test

Det är mycket vanligt att uppleva oro och ängslan inför att ta ett hiv-test, men att låta sig testas är det absolut bästa beslutet man kan ta för sin hälsa. Processen är snabb, smärtfri, konfidentiell och gratis varför du inte har något att förlora. Om du misstänker att du är hiv-positiv eller befinner dig i riskzonen att bli smittad, bör du testa dig så fort som möjligt. Ju tidigare i skedet av sjukdomen du påbörjar din behandling, desto mer effektiv är den nämligen.