Vanliga HIV-symptom

Hiv är ett virus som angriper immunsystemet – närmare bestämt T-cellerna som är en viktig del av kroppens naturliga immunförsvar. Om antalet T-celler blir för få, blir resultatet att immunförsvaret får det svårare att bekämpa sjukdomar vilket i sin tur leder till att den sjuke blir mer benägen att drabbas av så kallade opportunistiska sjukdomar.

Om du känner av hiv symptom eller av annan orsak misstänker att du har hiv och befinner dig i riskzonen att smittas, är det oerhört viktigt att du går och testar dig. Vi kommer här att redogöra för hiv symptom. Skulle en eller flera av dessa symptom stämma in på dig, och du har haft oskyddat sex eller på annat sätt utbytt kroppsvätskor med en annan människa, råder vi dig att lämna ett blodprov hos närmaste ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Bild på virus

HIV symptom

Symptomen på hiv i ett tidigt skede av infektionen inkluderar:

• Feber
• Frossa
• Ledvärk
• Muskelvärk
• Halsont
• Nattsvettningar
• Förstorade körtlar
• Trötthet
• Hudutslag
• Viktminskning

Den fysiologiska reaktionen på en hiv-smitta är mycket individuell. Många drabbade uppvisar inga hiv symptom på flera månader och ibland flera år efter smittotillfället. En del upplever inga symptom alls och upplever sig vara vid god hälsa. Det vanligaste är dock att man utvecklar symptom som liknar de vid influensa inom 2-6 veckor efter smittotillfället.

Myter om HIV

Det finns många missuppfattningar om hiv och aids. Till några av de vanligaste hör att viruset kan spridas på alla möjliga olika sätt såsom:

– Handskakning
– Kramar
– Kyssar
– Nysningar
– Beröringar
– Användning av samma toalett
– Delning av handdukar
– Delning av bestick
– Hjärt- och lungräddning

Hiv kan alltså inte överföras genom sociala kontakter, utan enbart genom oskyddat sex, blod och amning. Se därför till att alltid använda skydd under samlag samt att inte dela nålar eller sprutor med andra.

Blodprov och resultat

En diagnos görs genom ett blodprov från ett blodkärl i armen. Om hiv-viruet hittas i blodet så blir provet ’positivt’. Blodet testas ett antal gånger för att säkerställa att resultatet är korrekt innan patienten får sitt besked.

Om en person uppvisar hiv symptom är det oerhört viktigt att denne testar sig så fort som möjligt. Ju tidigare hiv-smittan upptäcks, desto mer effektiv kommer behandlingen att vara. För den som inte vill uppsöka en ungdomsmottagning eller vårdcentral, finns hemtest att inhandla på nätet.

Det kan ta upp till 3-6 månader innan viruset kan upptäckas via test. Omtest kan därför vara nödvändigt även om personen inte skulle uppvisa fler hiv symptom. Om en patient har varit utsatt för störst risk att drabbas under de senaste sex månaderna, uppmanas denne att testa sig omedelbart.

Behandling av HIV

Vid behandling av hiv används antiretrovirala läkemedel (ART). Behandlingen kan inte bota hiv, däremot möjliggör den att patienterna kan leva ett långt och aktivt liv, sjukdomen till trots. Behandlingen minskar dessutom risken för hiv-överföring till andra.

Hiv-smittade bör påbörja behandling så snart som möjligt. Om hiv lämnas obehandlad kan den drabbade utveckla Aaids som är det senare skedet i sjukdomsutvecklingen av hiv. Denna process tar i genomsnitt 10-12 år. Kroppen blir då mer utsatt för opportunistiska sjukdomar varav många kan vara dödliga.