Global pandemi av falska HIV-mediciner utgör en akut risk

Falska HIV-mediciner utgör ett stort hot som kan underminera decennier av framgångsrika insatser i kampen mot HIV/AIDS.

Forskare har kommit fram till att cirka 41 procent av de läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS, malaria och tuberkulos inte uppfyller kraven för internationell standard. Följderna har blivit hundratusentals dödsfall samt en oroande ökning för antimikrobiell resistens.

Falska HIV-mediciner

Skånskt läkemedelsföretag polisanmäls för falska HIV-mediciner

Falska HIV-mediciner har även förekommit i svenska distributionskedjor. I fjol återkallade Läkemedelsverket partihandelstillståndet för ett skånskt läkemedelsföretag då verksamheten inte följt regelverkets riktlinjer. Det visade sig att falska HIV-mediciner hade förekommit i den legala distributionskedjan.

Lyckligtvis hann de förfalskade medicinerna inte nå svenska patienter men flera patienter fick medicinerna indragna i Tyskland. Läkemedelsföretaget har polisanmälts för misstänkt brott mot läkemedelslagen.

Så urskiljer du säkra HIV-självtester

Det är inte bara falska HIV-mediciner som cirkulerar på den svenska marknaden – även osäkra HIV-självtester säljs på nätet. Ett sätt för att ta reda på om ett självtest är tillförlitligt, är att kontrollera om produkten har en CE-märkning. En CE-märkning är ett kvitto för att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav och är ett krav för att produkten ska kunna bli aktuell för försäljning inom EES-området.

Självtestet ska innehålla:

• CE-märke
• Identitetsnummer på fyra siffror
• Tillverkarens namn och adress
• Lotnummer
• Bäst före datum
• Bruksanvisning

Uppmaning till allmänheten

Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar alla som befarar att de använt sig av falska HIV-mediciner att uppsöka en läkare, vårdklinik, apotekare eller annan vårdpersonal. Vidare råder WHO människor att endast köpa HIV-självtester med CE-märkning och som tydligt anger att de är avsedda för självtest i hemmet.