PrEP kan bli en vanlig preventivbehandling mot HIV i Sverige

PrEP kan bli en vanlig preventivbehandling mot HIV i Sverige PrEP är ett läkemedel som används i förebyggande syfte mot HIV. Trots att PrEp är godkänt och ingår i det svenska högkostnadskyddet, är utskrivning av PrEP sällsynt i Sverige. Anledningen stavas höga kostnader samt en krävande uppföljning. Vad är PrEp? PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) [...]