Sen HIV-diagnos för hälften av smittofallen i Europa

Sen HIV-diagnos för hälften av smittofallen i Europa Enligt en ny rapport, framtagen av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och World Health Organization (WHO), ökar antalet nya HIV-fall i Europa. En anledning sägs vara att många får en sen HIV-diagnos, närmare bestämt 51% av fallen. Det innebär att dessa människor får diagnosen [...]