Alkohol försämrar tillståndet hos HIV-patienter

Ny forskning från den sydafrikanske alkoholforskaren Charles Parry, påvisar att alkohol har flera negativa effekter på personer med HIV.

Bland annat bidrar alkoholen till att viruset försöker sig i snabbare takt samt att läkemedel får en försvagad effekt.

Alkohol är en risk för sämre hälsa hos hiv-patienter

Alkohol och sviktande omdöme

Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den fysiska aspekten, utan även omdömet. Det blir lättare att falla för frestelsen att ha oskyddat samlag varför ett ökat risktagande vid sexuella kontakter sker under alkoholpåverkan. Patienter med hög alkoholkonsumtion har dessutom en tendens att testa sig vid ett senare skede vilket förvärrar prognosen.

Nedsatt immunförsvar

Förutom att levern utsätts för stor ansträngning, har alkohol (i kombination med anti-retrovirala läkemedel), en benägenhet att angripa bukspottskörteln, lungorna och hjärtat. Skadornas omfattning beror på patientens alkoholvanor. Enligt Charles Parry går det dock att se effekt redan när konsumtionen överskriver två glas om dagen.

Ett nedsatt immunförsvar i kombination med alkohol gör att personer med HIV löper större risk att drabbas av andra infektioner. Det bidrar dessutom till att samma patienter är mer benägna att utveckla AIDS eftersom viruset utvecklas i en snabbare takt samtidigt som läkemedlen har en sämre verkan.

Försummande av läkemedel

Enligt en metaanalys av 40 studier påvisade man att patienter med hög alkoholkonsumtion endast tog läkemedlen enligt dosering till 47%. Alkohol var den vanligaste orsaken bakom försumlighet av medicin. Slarv har inte bara en negativ inverkan på patientens hälsa. Det bidrar dessutom till att viruset löper större risk att bli resistent mot behandlingen.

Oviss framtid för alkoholindustrin

Vilken riktning alkoholindustrins utveckling kommer att ta i Sydafrika är svårt att sia om. En utredning på begäran av regeringen visar att alkoholens skador kostar samhället tiotals miljoner årligen, dubbelt mot vad alkoholindustrin drar in i intäkter. Ändå fortsätter alkoholindustrin i landet att blomstra.

ANC (socialdemokratisk parti i Sydafrika) har försökt driva igenom en alkohollag i försök att minska skadorna på samhället. Men på grund av de sponsorintäkter som skulle gå förlorade från spritbolagen har sportministeriet gjort motstånd. Huruvida alkohollagen i Sydafrika kommer att skärpas är alltså oklart men klart i alla fall är att folkhälsopolitiken i landet fått en högre prioritet.