Vanliga AIDS symptom

Aids är det avancerade stadiet av hiv. Sjukdomen påverkar immunförsvaret vilket gör den insjuknade mer utsatt för infektioner och sjukdomar. Denna känslighet förvärras allt eftersom sjukdomen fortskrider.

Vi kommer i denna text redogöra för aids symptom. Men vi börjar med att gå igenom vad aids är samt hur sjukdomen uppstår.

Kort om AIDS

Förkortningen aids står för ”acquired immunodeficiency syndrome” (översatt ”förvärvat immunbristsyndrom”) och är, till skillnad från hiv, inte en virussjukdom utan ett sjukdomstillstånd som orsakas av hiv. Sjukdomen leder till att immunförsvaret blir försvagat till den grad att man börjar utveckla vissa symptom och sjukdomar. Aids är den sista etappen av hiv och om den lämnas obehandlad kan den leda till döden.

Läs om AIDS

AIDS symptom

När en person förlorar ett stort antal T-celler så att nivån blir mycket låg (under 500 celler/ml) sägs denne vara sjuk i aids. Ibland fastställs en aids-diagnos till följd av att den drabbade har ovanliga infektioner eller cancerformer som påvisar immunförsvarets svaghet. Aids symptom inkluderar:

• Suddig syn
• Kronisk diarré
• Rethosta
• Återkommande feber
• Nattsvettningar
• Permanent trötthet
• Andfåddhet (dyspné)
• Svullna körtlar som varar i veckor
• Viktminskning
• Vita fläckar på tungan eller munnen
• Hudutslag

När en hiv-smittad börjar uppvisa aids symptom, har personens immunsystem blivit allvarligt skadat. Kroppen blir mer mottaglig för så kallade opportunistiska infektioner som gärna angriper en redan försvagad kropp. Dessa infektioner utgör vanligtvis inte ett problem för personer med ett friskt immunförsvar, men för den aids-sjuke kan de vara livshotande.

Vanliga infektioner

Personer som uppvisar aids symptom kan behöver antibiotika för att förhindra uppkomsten av vissa opportunistiska infektioner. Vanliga infektioner innefattar:

• Lunginflammation
• Utbredd spridning av mykobakterier (kan orsaka feber, diarré och viktminskning)
• Jästinfektion i munnen och svalget
• Polyomavirus eller JC-virus (kan infektera luftvägarna, njurar och hjärna)
• Cryptococcus neoformans (en svampart som kan orsaka hjärnhinneinflammation)
• Lymfom (en form av cancer som drabbar cellerna i lymfsystemet)

Observera att en hiv-diagnos inte betyder att man har aids eller nödvändigtvis kommer att utveckla aids i framtiden. Vanligtvis tar det mellan 10-12 år innan virussjukdomen börjar uppvisa aids symptom, och med rätt behandling kan den hivsmittade skjuta upp utvecklingen av aids.

Behandling av AIDS

Det finns tyvärr inget botemedel mot hiv och aids idag men med rätt behandling och stöd, kan den drabbade leva ett långt och hälsosamt liv. För att det ska vara möjligt, är det viktigt att ta behandlingen på rätt satt samt att behandla eventuella biverkningar.

Vid behandling av hiv/aids används antiretrovirala läkemedel (ARV) som bekämpar infektioner av retrovirus. Flera av dessa läkemedel brukar kombineras för att hämma virusreplikationen och på så sätt återställa den försvagade immunförsvaret. Som med alla läkemedel, kan eventuella biverkningar medfölja och i vissa fall kan man utveckla en resistens mot läkemedel.

Om du misstänker att du bär på hiv-viruset eller befinner dig i riskzonen att smittas, råder vi dig att kontakta en vårdgivare så snart som möjligt.