Sen HIV-diagnos för hälften av smittofallen i Europa

Sen HIV-diagnos för hälften av smittofallen i Europa Enligt en ny rapport, framtagen av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och World Health Organization (WHO), ökar antalet nya HIV-fall i Europa. En anledning sägs vara att många får en sen HIV-diagnos, närmare bestämt 51% av fallen. Det innebär att dessa människor får diagnosen [...]

By | december 12th, 2017|ECDC, Hiv, Nyheter, WHO|0 Comments

Ny forskning: Cancerbehandling kan bota hiv

Ny forskning: Cancerbehandling kan bota hiv I jakten på ett botemedel mot HIV, ser ett franskt forskningsteam ut att ha gjort ett viktigt genombrott. Upptäckten gjordes när en cancersjuk, HIV-smittad man fick cancerbehandling med läkemedlet Nivolumab Opdivo. Resultatet blev att mängden reservoarer av vilande HIV-virus i hans kropp drastiskt minskade. Forskning om reservoarer De flesta [...]

By | december 11th, 2017|Cancer, Hiv, Medicin, Nivolumab Opdivo, Nyheter|0 Comments

Spel kan rädda liv på HIV-sjuka

Spel kan rädda liv på HIV-sjuka I’m Positive är ett 10 minuter långt interaktivt spel vars budskap är att uppmuntra fler till att att testa sig, minska stigmat samt öka kunskapen om HIV. År 2015 genomförde Center for Disease Control (CDC) en studie för att undersöka spelets effektivitet. I’m Positive är flerfaldigt prisbelönat och har [...]

By | december 10th, 2017|CDC, Health Game Jam, Hiv, I'm positive, Nyheter|0 Comments

Global pandemi av falska HIV-mediciner utgör en akut risk

Global pandemi av falska HIV-mediciner utgör en akut risk Falska HIV-mediciner utgör ett stort hot som kan underminera decennier av framgångsrika insatser i kampen mot HIV/AIDS. Forskare har kommit fram till att cirka 41 procent av de läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS, malaria och tuberkulos inte uppfyller kraven för internationell standard. Följderna har [...]

By | december 9th, 2017|Hiv, Hiv-test, Medicin, Nyheter, WHO|0 Comments

Kemsex bidrar till ökad smittspridning av HIV

Kemsex bidrar till ökad smittspridning av HIV Hälsoexperter varnar för att den växande populariteten av fenomenet Kemsex gör att människor hamnar i farozonen att smittas av HIV och andra könssjukdomar. Vanligt förekommande kemsex-droger såsom metamfetamin, GHB, GBL, ketamin och mefedron äventyrar såväl den sexuella som psykiska hälsan hos användarna. Vad är kemsex? Kemsex går ut [...]

By | december 7th, 2017|Hepatit C, Hiv, Kemsex, Missbruk, Nyheter, STI|0 Comments

Narkotikamissbruk är en allt vanligare orsak till spridning av HIV

Narkotikamissbruk en allt vanligare orsak till spridning av HIV Narkotikamissbruket bland ungdomar fortsätter att öka i världen. Ett av många problem förknippade med narkotikamissbruk är spridningen av HIV/AIDS genom injektion med HIV-smittade nålar och kanyler. Delad injektionsutrustning anses vara en högriskfaktor eftersom viruset överförs direkt in i blodomloppet. Eskalering av HIV-infektion i Estland Ett land [...]

By | december 6th, 2017|Hiv, Missbruk, Nyheter|0 Comments

Alkohol försämrar tillståndet hos HIV-patienter

Alkohol försämrar tillståndet hos HIV-patienter Ny forskning från den sydafrikanske alkoholforskaren Charles Parry, påvisar att alkohol har flera negativa effekter på personer med HIV. Bland annat bidrar alkoholen till att viruset försöker sig i snabbare takt samt att läkemedel får en försvagad effekt. Alkohol och sviktande omdöme Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den fysiska aspekten, utan [...]

By | december 6th, 2017|Alkohol, Charles Parry, Hiv, Nyheter|0 Comments

PrEP kan bli en vanlig preventivbehandling mot HIV i Sverige

PrEP kan bli en vanlig preventivbehandling mot HIV i Sverige PrEP är ett läkemedel som används i förebyggande syfte mot HIV. Trots att PrEp är godkänt och ingår i det svenska högkostnadskyddet, är utskrivning av PrEP sällsynt i Sverige. Anledningen stavas höga kostnader samt en krävande uppföljning. Vad är PrEp? PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) [...]

By | december 4th, 2017|Emtricitabin, Hiv, Nyheter, PrEP, Tenofovir, Truvada|0 Comments

Ökning av HIV-fall i Stockholm

Ökning av HIV-fall i Stockholm Det har skett en ökning av antalet nyupptäckta HIV-fall i Stockholms län under 2017. Smittskydd Stockholm uppmanar nu fler att testa sig, speciellt de som befinner sig i riskgruppen. HIV-fall statistik Under första halvåret av 2017 har 115 nya HIV-fall rapporterats i Stockholm varav 53 var nydiagnostiserade. De övriga 62 [...]

By | december 4th, 2017|Hiv, Nyheter|0 Comments

Idag uppmärksammar vi Världsaidsdagen

Idag uppmärksammar vi VärldsaidsdagenDen 1 december tänker vi särskilt på HIV-sjuka och deras anhöriga. Det är nämligen då Världsaidsdagen infaller – en minnesdag för alla de människor som gått bort i sjukdomen men även en dag att förenas i kampen mot HIV/AIDS. Idag beräknas cirka 37 miljoner människor leva med HIV eller AIDS. Världsaidsdagen - [...]

By | december 1st, 2017|Aids, Hiv, Nyheter, UNAIDS, Världsaidsdagen, World Aids Day|0 Comments