Ny forskning: Cancerbehandling kan bota hiv

I jakten på ett botemedel mot HIV, ser ett franskt forskningsteam ut att ha gjort ett viktigt genombrott. Upptäckten gjordes när en cancersjuk, HIV-smittad man fick cancerbehandling med läkemedlet Nivolumab Opdivo. Resultatet blev att mängden reservoarer av vilande HIV-virus i hans kropp drastiskt minskade.

Forskning om reservoarer

De flesta HIV-infekterade celler börjar producera nya viruspartiklar, men en del går in i en latensfas och bildar en reservoar. Reservoarer av HIV-virus utgör fokus för flera omfattande vetenskapliga studier. Detta eftersom reservoarerna gör att cellerna inte är aktiva och därför inte kan påverkas av HIV-mediciner som angriper förökningen av nya viruspartiklar.

Reservoarerna är alltså anledningen till att dagens HIV-mediciner inte kan utplåna HIV-viruset helt och hållet varför forskare betraktar dessa värdeorganismer som nyckeln till att bota sjukdomen.

Resultatet av cancerbehandlingen tolkas med försiktighet

Studien visar att läkemedlet Nivolumab Opdivo, som vanligtvis används vid behandling av lung-, njur- och hudcancer, kan vara lösningen på den svårlösta HIV-gåtan. Forskningsteamet säger sig dock vara försiktigt optimistiska till cancerbehandling av HIV-patienter då det ännu rör sig om en enskild patient.

Studien, som genomfördes vid Pitie-Salpetriere sjukhuset i Paris, gjordes även på en andra patient där man inte såg någon förbättring.

Jakten på ett HIV-botemedel fortsätter

Idag beräknas 37 miljoner människor leva med HIV. Forskare har i åratal försökt hitta ett vaccin som ska utrota sjukdomen och bota dess slutstadium AIDS. Förhoppningen är nu att forskare, med hjälp av cancerbehandling, ska vara ett steg närmare ett botemedel mot HIV.