Global pandemi av falska HIV-mediciner utgör en akut risk

Global pandemi av falska HIV-mediciner utgör en akut risk Falska HIV-mediciner utgör ett stort hot som kan underminera decennier av framgångsrika insatser i kampen mot HIV/AIDS. Forskare har kommit fram till att cirka 41 procent av de läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS, malaria och tuberkulos inte uppfyller kraven för internationell standard. Följderna har [...]